Privacy Policy

       I.            Toelichting

 

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

     II.            Model

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: emgine VOF, Houtemstraat 26A – 9860 Oosterzele, BE0649.498. (hierna: emgine).

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website https://druug.be/ door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

 

1.1.         emgine verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 

        Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website en surfgedrag, herkomst en zoektermen;

        Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;

        Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

        Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

        Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens en uw e-mail. 

 

1.2.         emgine kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 

a.      door uw registratie en gebruik van de Website;

 

b.      onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

 

2.1.         Algemene doeleinden:

 

emgine zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 

       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website;

 

       Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

 

       Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door emgine zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij emgine U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

 

       Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat emgine daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

 

2.2.         Direct marketing:

 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent.

 

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een  uitschrijflink onderaan in deze mail.

 Artikel 3 – Hoe wij uw gegevens delen met derden

 

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. emgine zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

 

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Artikel 5 – uw rechten

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar hello@emgine.be, per post naar Houtemstraat 26A, 9860 Oosterzele, of via het  formulier op onze Website

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be. 

 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

 

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan emgine aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7 – Cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Cookies

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website automatisch aanmaakt als je deze bezoekt, je ziet ze niet maar ze zijn er wel. Ze worden opgeslagen in je browser (bv: Chrome, Firefox, Edge).

 

Waarom worden ze gebruikt?

Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeuren die je op de site hebt ingegeven, zoals de taal van een website zodat je deze niet altijd moet selecteren. Er zijn ook cookies die anoniem bijhouden hoe jij op onze website surft. Deze informatie is voor ons belangrijk om te kijken of onze website goed werkt en of deze gebruiksvriendelijk is.

 

Kan ik cookies verwijderen?

Uiteraard! Je kan in je browser naar je privacy instellingen gaan. Daar zal een knop of een optie staan om je cookies te verwijderen, dit is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

 

Cookies van derden

Facebook, Twitter, YouTube, WooCommerce, Google Analytics en andere tools van derden installeren mogelijk cookies voor het delen van inhoud op sociale netwerken of voor het opstellen van statistieken over bezoekersaantallen. De aanwezigheid, het aantal en de status van cookies kunnen variëren naargelang van de manier waarop u deze platforms gebruikt voor of tijdens uw bezoek aan de website van onze website. Je kan het beleid van deze derden website nakijken bij hun algemene voorwaarden of privacy pagina’s. Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar hello@emgine.be, per post naar Houtemstraat 26A, 9860 Oosterzele, of via het  formulier op onze Website

 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

 

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Scroll naar top